Informacja o przekroczeniu dostępnej alokacji w naborze w dniu 31.01.2023 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na nabór w dniu 31.01.2023 r. wpłynęła liczba fiszek powodująca przekroczenie dostępnej alokacji. Prosimy o nieprzesyłanie fiszek oraz o śledzenie strony internetowej, na której udostępniona zostanie podstawowa lista fiszek.