Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 27-30.10.2020 r.

Zał. 19_Ostateczna lista fiszek_PSF3_nabór_2020.10.27

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać wysłane do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora Ostatecznej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji, tj. do dnia 4.11.2020 r. do godz. 24.00 (liczy się data wysłania dokumentów do Operatora), na adres wskazany w decyzji:
–  Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367, lok. 114 (parter),
–  Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Katowicach, ul. Opolska 15 (Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach),
–  Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Żorach, ul. Dworcowa 8 (Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.).

Informujemy jednocześnie, że fiszki wniosków wysłane poza godzinami naboru, nie zostały uwzględnione na liście.