Aktualizacja dokumentów rekrutacyjnych

Informujemy, że 4 listopada 2020 r. Komitet Sterujący PSF przyjął Uchwałę nr 90 w sprawie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3. w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania wraz z załącznikami.

Załączniki do ww. Uchwały zostały opublikowane na stronie internetowej WUP Katowice w zakładce poświęconej Komitetowi Sterującemu: https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/uchwaly_ks_psf_od_nr_75_20200331.

Zaktualizowane dokumenty rekrutacyjne, które zaczną obowiązywać 16 listopada 2020 r., zostały również zamieszczone na stronie projektu.