Późniejsza publikacja list rankingowych z naboru 13-16.04.202

https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/pozniejsza_publikacja_list_rankingowych_psf