Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 11-14.05.2021 r.

Zał. 19_Ostateczna lista fiszek_PSF3_nabór_20210511_ARR2

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać wysłane do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora Ostatecznej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji, tj. do dnia 25.05.2021 r. do godz. 24.00 (liczy się data wysłania dokumentów do Operatora), na adres wskazany w decyzji:

  • Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Bielsku-Białej, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367, lok. 114 (parter),
  • Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Katowicach – 40-084 Katowice, ul. Opolska 15 (Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach),
  • Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Żorach, 44-240 Żory, ul. Dworcowa 8 (Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.).