Podstawowa lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 8-11.06.2021 r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 8-11.06.2021 r., godz. 10.00 i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście.

Zał. 18_Podstawowa lista fiszek_PSF3 v.1_20210618

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni (2 dni) od dnia opublikowania przez Operatora podstawowej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji, tj. do dnia 22.06.2021 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (liczy się data dostarczenia dokumentów do Operatora), na adres wskazany w decyzji:

  • Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A (Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.),
  • Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367, lok. 114 (parter) (Bielskie Centrum Przedsiębiorczości),
  • Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Katowicach, ul. Opolska 15 (Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach),
  • Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Żorach, ul. Dworcowa 8 (Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.).