Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 6-9.07.2021 r.

Zał. 19_Ostateczna lista fiszek_PSF3_nabór_ARR2_2021.07.06

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać wysłane do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora Ostatecznej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji, tj. do dnia 20.07.2021 r. do godz. 24.00 (liczy się data wysłania dokumentów do Operatora), na adres wskazany w decyzji:

  • Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Bielsku-Białej, ul. Zacisze 5 (Bielskie Centrum Przedsiębiorczości),
  • Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Żorach, ul. Dworcowa 8 (Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.).