Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 31.08-3.09.2021 r.

Zał. 19_Ostateczna lista fiszek_PSF3_nabór_ARR2_2021.08.31

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni (2 dni) od dnia opublikowania przez Operatora ostatecznej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji, tj. do dnia 13.09.2021 r. do godz. 24.00, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (liczy się data nadania dokumentów do Operatora), na adres wskazany w decyzji:

  • Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Częstochowie, aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A (Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.),
  • Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Żorach, 44-240 Żory, ul. Dworcowa 8 (Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.).