Anulowanie naboru z dnia 16.11.2021 r.

Informujemy, że z uwagi na potwierdzony przez administratora platformy SEKAP fakt, iż w dniu 16.11.2021 r. odnotowano znaczne obciążenie platformy SEKAP, co mogło doprowadzić do przerw w komunikacji, a co za tym idzie do niemożności skutecznego złożenia fiszek wniosku przedsiębiorcy, zostaje anulowany nabór fiszek rozpoczęty w dniu 16 listopada 2021 r.

Nowy termin naboru został ustalony w dniach 26-30 listopada 2021r. od godz. 8.00 – alokacja 800.000 zł.