Wznowienie naboru fiszek w trybie ciągłym od 27 stycznia 2022 r.

Informujemy, że z wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim, od dnia 27 stycznia 2022 r. od godz. 8.00 wznawiamy nabór fiszek w trybie ciągłym.

IP RPO WSL (WUP Katowice) wyraża zgodę na przywrócenie naboru ciągłego do wysokości uwolnionej kwoty, tj. 600.000 zł, uwzględniając ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych na dzień 31 marca 2022 r., oraz na zmianę zapisu § 2, ust. 4, pkt 3 Regulaminu naboru do projektu pn.Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim w nowym brzmieniu: „Przedsiębiorca składa fiszkę wniosku nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem rozpoczęcia usługi rozwojowej, uwzględniając ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych w dniu 31 marca 2022 r.

Informujemy przy tym, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej do naboru otwartego od 27.01.2022 r. muszą zostać dostarczone do Operatora (Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.), na adres 42-202 Częstochowa, aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8 lub 6A, w terminie dwóch dni od złożenia fiszki w systemie ePUAP (liczy się data dostarczenia do siedziby Operatora).

Dodatkowo Przedsiębiorca zobowiązany jest do szybkiego wystąpienia do odpowiednich instytucji o wydanie zaświadczeń o braku zaległości w należnościach wobec ZUS/KRUS i Urzędu Skarbowego (trzeba przyjąć czas ok. 1-tygodniowy), aby w momencie wezwania do podpisania umowy przedsiębiorca posiadał już ww. zaświadczenia.

Wytyczne WUP dot. zasad prowadzenia naboru w trybie ciągłym w ramach PSF w woj. śląskim

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na ograniczoną pulę środków finansowych Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia części wniosków bez rozpatrzenia, o czym poinformuje on Przedsiębiorców w wiadomości mailowej.