Informacja o przekroczeniu dostępnej alokacji w naborze w dniu 16.08.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na nabór w dniu 16 sierpnia 2022 r. wpłynęła liczba fiszek powodująca przekroczenie dostępnej alokacji. Prosimy o nieprzesyłanie fiszek oraz o śledzenie strony internetowej, na której udostępniona zostanie podstawowa lista fiszek.