18
lip

Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 12.07.2022 r.

Zał. 17_Ostateczna lista fiszek_PSF3_nabór_20220712 Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni (2 dni) od dnia opublikowania przez Operatora ostatecznej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji, tj. do dnia 20.07.2022 r. do godz. 24.00, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (liczy się data nadania dokumentów do Operatora), […]

13
lip

Podstawowa lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 12.07.2022 r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed godz. 8.00 w dniu 12.07.2022 r.  i po godz. 15.00 w dniu naboru oraz fikcyjne fiszki, złożone na nieistniejące numery NIP, nie zostały uwzględnione na liście. Lista nie zawiera również fiszek Przedsiębiorców, którzy złożyli więcej niż jedną fiszkę. Zał. 16_Podstawowa lista fiszek_PSF3_nabór 20220712 Przypominamy, że […]

13
lip

Informacja o przekroczeniu dostępnej alokacji w naborze w dniu 12.07.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na nabór w dniu 12 lipca 2022 r. wpłynęła liczba fiszek powodująca przekroczenie dostępnej alokacji. Prosimy o nieprzesyłanie fiszek oraz o śledzenie strony internetowej, na której udostępniona zostanie podstawowa lista fiszek.

21
cze

Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 14.06.2022 r.

Zał. 17_Ostateczna lista fiszek_PSF3_nabór_20220614 Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni (2 dni) od dnia opublikowania przez Operatora ostatecznej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji, tj. do dnia 23.06.2022 r. do godz. 24.00, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (liczy się data nadania dokumentów do Operatora), na […]

15
cze

Podstawowa lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 14.06.2022 r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed godz. 8.00 w dniu 14.06.2022 r.  i po godz. 15.00 w dniu naboru oraz fikcyjne fiszki, złożone na nieistniejące numery NIP, nie zostały uwzględnione na liście. Lista nie zawiera również fiszek Przedsiębiorców, którzy złożyli więcej niż jedną fiszkę. Zał. 16_Podstawowa lista fiszek_PSF3_20220614 Przypominamy, że dokumenty […]

14
cze

Informacja o przekroczeniu dostępnej alokacji w naborze w dniu 14.06.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na nabór w dniu 14 czerwca 2022 r. wpłynęła liczba fiszek powodująca przekroczenie dostępnej alokacji. Prosimy o nieprzesyłanie fiszek oraz o śledzenie strony internetowej, na której udostępniona zostanie podstawowa lista fiszek.

Wznowienie naboru fiszek 14 czerwca 2022 r.

Informujemy, że 14 czerwca 2022 r. wznawiamy nabór do projektu pn. „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim” (ARR 2) –  nabór rozpoczyna się o godzinie 8:00. Alokacja – 1 000 000 zł. Szczegóły dotyczące harmonogramu naborów znajdują się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz w zakładce Aplikuj.

Zmiany dokumentacji rekrutacyjnej w PSF

Informujemy, że dostępne są już zmienione dokumenty rekrutacyjne, z datą obowiązywania od 6.04.2022 r.

28
sty

Wyczerpanie alokacji w projekcie

Informujemy, że w dniu 28.01.2022 r. została wyczerpana alokacja w projekcie pn. „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim.” Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone. W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

21
sty

Wznowienie naboru fiszek w trybie ciągłym od 27 stycznia 2022 r.

Informujemy, że z wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim”, od dnia 27 stycznia 2022 r. od godz. 8.00 wznawiamy nabór fiszek w trybie ciągłym. IP RPO WSL (WUP Katowice) wyraża zgodę na przywrócenie naboru ciągłego do wysokości uwolnionej kwoty, tj. 600.000 zł, uwzględniając ostateczny termin zakończenia usług […]

19
sty

Zmiany dokumentacji rekrutacyjnej w PSF

Informujemy, że dostępne są już zmienione dokumenty rekrutacyjne, z datą obowiązywania od 17.01.2022 r.

13
sty

Zmiany dokumentacji rekrutacyjnej w PSF od 18 stycznia 2022 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje o planowanych zmianach w dokumentacji rekrutacyjnej dla projektów Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim mającej obowiązywać od najbliższego naboru w dniu 18 stycznia 2022 r.

Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 26-30.11.2021 r.

Zał. 19_Ostateczna lista fiszek_PSF3_nabór_20211126 Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni (2 dni) od dnia opublikowania przez Operatora ostatecznej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji, tj. do dnia 8.12.2021 r. do godz. 24.00, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (liczy się data nadania dokumentów do […]

Podstawowa lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 26-30.11.2021 r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 26.11.2021 r., godz. 8.00 i po godz. 15.00 w dniach naboru, oraz fikcyjne fiszki, złożone np. na nieistniejące numery NIP, nie zostały uwzględnione na liście. Zał. 18_Podstawowa lista fiszek_PSF3_20211126 Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni […]

30
lis

Harmonogram naborów PSF na rok 2022

Harmonogram naborów PSF na rok 2022

29
lis

Wyczerpana alokacja w projekcie pn. Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim” (ARR2)

UWAGA! Informujemy, że 29 listopada 2021 r. została wyczerpana alokacja w projekcie pn. „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim” (ARR2). Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie, dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone. W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

18
lis

Nowy termin naboru w dniach 26-30 listopada 2021 r.

Informujemy, że nowy termin naboru został ustalony w dniach 26-30 listopada 2021r. od godz. 8.00 – alokacja 800.000 zł. Jednocześnie informujemy, że w tym naborze 2-miesięczny termin rozpoczęcia usługi liczony będzie od dnia 16.11.2021 r.

18
lis

Anulowanie naboru z dnia 16.11.2021 r.

Informujemy, że z uwagi na potwierdzony przez administratora platformy SEKAP fakt, iż w dniu 16.11.2021 r. odnotowano znaczne obciążenie platformy SEKAP, co mogło doprowadzić do przerw w komunikacji, a co za tym idzie do niemożności skutecznego złożenia fiszek wniosku przedsiębiorcy, zostaje anulowany nabór fiszek rozpoczęty w dniu 16 listopada 2021 r. Nowy termin naboru został […]

Wznowienie naboru do projektu w dniu 16.11.2021 r.

Informujemy, że w związku z uwolnieniem się środków Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. wznawia nabór w projekcie pn. „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim” (ARR2) w dniu 16.11.2021 r. od godz. 8.00. Jednocześnie informujemy, że w związku z planowanym zakończeniem realizacji projektu w dniu 31 maja 2022 r., ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych powinien przypadać na dzień 31 […]

Instrukcja VAT

Z uwagi na występujące wątpliwości w podejściu do tematu uwzględnia czy też nie podatku VAT w kartach usług, a następnie w umowach wsparcia, została przygotowana instrukcja przedstawiającą możliwe warianty postępowania. Instrukcja ta stanowi przede wszystkim wytyczne dla Usługodawców, wskazujące poprawne metody przygotowania karty usługi w zakresie VAT.Ponadto jest to wyjaśnienie dla Przedsiębiorców, w jakich sytuacjach […]