23
Lut

Podstawowa lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 16-19.02.2021 r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 16.02.2021 r., godz. 10.00 i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście. Zał. 18_Podstawowa lista fiszek_PSF3 v.1_20210216 Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora podstawowej listy fiszek […]

29
Sty

Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 19-22.01.2021 r.

Zał. 19_Ostateczna lista fiszek_PSF3_nabór_20210119 Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać wysłane do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora Ostatecznej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji, tj. do dnia 2.02.2021 r. do godz. 24.00 (liczy się data wysłania dokumentów do Operatora), na adres wskazany w decyzji: Punkt […]

26
Sty

Podstawowa lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 19-22.01.2021 r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 19.01.2021 r., godz. 10.00 i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście. Zał. 18_Podstawowa lista fiszek_PSF3 v.1_20210119 Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora podstawowej listy fiszek […]

23
Gru

Anulowanie naboru wniosków z dnia 22.12.2020 r.

Informujemy, że 22 grudnia br. wystąpił problem z serwerem czasu platformy SEKAP. Czas przesłania wniosku do instytucji nie jest zgodny w właściwym czasem wykonania operacji przez użytkownika. W związku z powyższym zostały anulowane rozpoczęte nabory wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych dla personelu przedsiębiorstw prowadzone przez operatorów oznaczonych jako ARR2 i FG3. link Poinformujemy o nowym […]

17
Gru

Nieczynne POP-y w dniu 24 grudnia 2020 r.

Informujemy, że 24 grudnia 2020 r. Punkty Obsługi Przedsiębiorcy we wszystkich lokalizacjach będą nieczynne. Powyższy dzień wskazany został jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników spółki w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r., na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy.

Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 24-27.11.2020 r.

Zał. 19_Ostateczna lista fiszek_PSF3_nabór_24112020 Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać wysłane do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora Ostatecznej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji, tj. do dnia 7.12.2020 r. do godz. 24.00 (liczy się data wysłania dokumentów do Operatora), na adres wskazany w decyzji: Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Bielsku-Białej, 43-382 […]

Zwiększenie alokacji w naborach

Informujemy, że za zgodą IP RPO WSL – WUP Katowice zwiększyliśmy alokację w naborach realizowanych w ramach projektu do wysokości 1.300.000 zł.

30
Lis

Podstawowa lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 24-27.11.2020 r.

Informujemy, że fiszki wniosków podpisane i/lub wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 24.11.2020 r., godz. 10.00 i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście. Zał. 18_Podstawowa lista fiszek_PSF3 v.1_24112020  Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora podstawowej […]

26
Lis

Wyczerpanie alokacji w naborze 24-27.11.2020 r.

Informujemy, że w dniu 26.11.2020 r. została wyczerpana alokacja w projekcie pn. „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim”. Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone.

19
Lis

Stanowisko IP RPO WSL – WUP ws. zmian terminów realizacji usług rozwojowych w formie stacjonarnej przez Przedsiębiorców w związku z COVID-19

Przedstawiamy Stanowisko IP RPO WSL – WUP ws. zmian terminów realizacji usług rozwojowych w formie stacjonarnej przez Przedsiębiorców w związku z COVID-19