Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 4.04.2023 r.

Zał. 17_Ostateczna lista fiszek_ARR2_nabór 2023.04.04

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni (2 dni) od dnia opublikowania przez Operatora ostatecznej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji, tj. do dnia 19.04.2023 r. do godz. 15.00, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera (liczy się data doręczenia/nadania dokumentów do Operatora).

Dokumenty prosimy dostarczać osobiście lub przesłać kurierem bądź pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

  • Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Częstochowie, aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A (Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.),
  • Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5 (Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości),
  • Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Katowicach, 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103, bud. 8, segm. A, lok. 4 (Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.).

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu naboru do projektu:

  • za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do Operatora,
  • wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularzy i uzupełnienie własnoręcznych podpisów pod oświadczeniami znajdującymi się w poszczególnych formularzach,
  • poprzez kompletną dokumentację należy rozumieć dokumentację, która zawiera wszystkie dokumenty zgłoszeniowe, tj. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy i Formularz dotyczący osoby kierowanej na usługę rozwojową wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.