Do pobrania

8.2.3_Regulamin naboru do projektu (obowiązuje od 1.07.2021 r.)

Dokumenty do rozliczenia usługi rozwojowej

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych wraz z załącznikami:

W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub konieczności złożenia wyjaśnień do złożonych przez Przedsiębiorcę dokumentów rozliczeniowych, Przedsiębiorca zostanie wezwany do ich uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wyznaczonym przez Operatora terminie.

Dodatkowe dokumenty obowiązujące

Dokumenty archiwalne


Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 30.06.2021 r.)
Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 15.11.2020 r.)
Zał. 1. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy (obowiązywał do 15.11.2020 r.) – stosować wyłącznie w przypadku konieczności korekt umów zawartych przed 16.11.2020r.
Zał. 2. Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową (obowiązywał do 15.11.2020 r.) – stosować wyłącznie w przypadku konieczności korekt umów zawartych przed 16.11.2020 r.