Do pobrania

Regulamin naboru do projektu (obowiązuje od 1.08.2022 r.)

Dokumenty do rozliczenia usługi rozwojowej

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych wraz z załącznikami:

W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub konieczności złożenia wyjaśnień do złożonych przez Przedsiębiorcę dokumentów rozliczeniowych, Przedsiębiorca zostanie wezwany do ich uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wyznaczonym przez Operatora terminie.

Dodatkowe dokumenty obowiązujące

Dokumenty archiwalne

Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 16.01.2022 r.)
Regulamin naboru do projektu
(obowiązywał do 30.06.2021 r.)
Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 15.11.2020 r.)
Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 5.04.2022 r.)
Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 31.07.2022 r.)

Zał. 1. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy (obowiązywał do 16.01.2022 r.)
Zał. 2. Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową (obowiązywał do 16.01.2022 r.)