Do pobrania

Regulamin naboru do projektu obowiązuje od 16.11.2020 r.

Dokumenty do rozliczenia usługi rozwojowej

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych wraz z załącznikami:

W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub konieczności złożenia wyjaśnień do złożonych przez Przedsiębiorcę dokumentów rozliczeniowych, Przedsiębiorca zostanie wezwany do ich uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wyznaczonym przez Operatora terminie.

Dodatkowe dokumenty obowiązujące

Dokumenty archiwalne

Regulamin naboru do projektu (obowiązywał do 15.11.2020 r.)
Zał. 1. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy (obowiązywał do 15.11.2020r.) – stosować wyłącznie w przypadku konieczności korekt umów zawartych przed 16.11.2020 r.
Zał. 2. Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową (obowiązywał do 15.11.2020 r.) – stosować wyłącznie w przypadku konieczności korekt umów zawartych przed 16.11.2020 r.