Zwiększenie alokacji w naborach

Informujemy, że za zgodą IP RPO WSL – WUP Katowice zwiększyliśmy alokację w naborach realizowanych w ramach projektu do wysokości 1.300.000 zł.