O nas

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. jest spółką prawa handlowego, której jedynym akcjonariuszem jest Gmina Miasto Częstochowa, posiadająca 6.115 akcji na kwotę 15.287.500 zł, tj. 100% udziału w kapitale Spółki.
Celem działalności Spółki jest działanie na rzecz rozwoju regionu częstochowskiego i podnoszenie konkurencyjności jego gospodarki.

1 kwietnia 2017 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” w ramach RPO WSL 2014-2020. Szczegółowe informacje dot. projektu znajdują się na stronie https://www.operatorpsf.pl/.

Od 1 lipca 2019 r. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. realizuje ponadto projekt pn. „Usługi rozwojowe dla MŚP” w ramach RPO WSL 2014-2020. Szczegółowe informacje dot. projektu znajdują się na stronie https://www.psf2.pl.