Wyczerpanie alokacji w naborze 24-27.11.2020 r.

Informujemy, że w dniu 26.11.2020 r. została wyczerpana alokacja w projekcie pn. „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim”.

Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone.