Otwarcie naboru fiszek w trybie ciągłym od 22 sierpnia 2023 r.

Nabór w trybie ciągłym, skierowany do wszystkich przedsiębiorców.

Termin naboru: 22 sierpnia 2023 r., godz. 8.00.

Alokacja: 1 000 000 zł.

UWAGA:
Usługi z tego naboru muszą zostać zakończone do 15 października 2023 r.

Zmianie uległ zapis § 2, ust. 4, pkt 3 Regulaminu naboru do projektu – w nowym brzmieniu: „Przedsiębiorca składa fiszkę wniosku nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem rozpoczęcia usługi rozwojowej”.

Informujemy przy tym, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej do naboru otwartego w dniu 22.08.2023 r. muszą zostać dostarczone do Operatora do godz. 15.00, w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni od złożenia fiszki w systemie ePUAP. Termin liczy się od dnia  następującego po dniu złożenia fiszki wniosku.

Adres doręczenia:

Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Częstochowie, aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A (Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.),

Brak wpływu dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkował pozostawieniem dokumentów bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na ograniczoną pulę środków finansowych Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia części wniosków bez rozpatrzenia, o czym poinformuje on Przedsiębiorców w wiadomości mailowej.

Przedsiębiorcy posiadający aktualne zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu proszeni są o ich dołączenie do dokumentów zgłoszeniowych, co przyspieszy i ułatwi proces podpisywania umów o dofinansowanie.