Informacja o przekroczeniu dostępnej alokacji w naborze otwartym w dniu 22.08.2023 r.

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na nabór otwarty w dniu 22 sierpnia 2023 r. wpłynęła liczba fiszek powodująca przekroczenie dostępnej alokacji. Prosimy o nieprzesyłanie fiszek.

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej do naboru otwartego w dniu 22.08.2023 r. muszą zostać dostarczone do Operatora do godz. 15.00, w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni od złożenia fiszki w systemie ePUAP. Termin liczy się od dnia  następującego po dniu złożenia fiszki wniosku.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu naboru do projektu:

  • za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do Operatora,
  • wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularzy i uzupełnienie własnoręcznych podpisów pod oświadczeniami znajdującymi się w poszczególnych formularzach,
  • poprzez kompletną dokumentację należy rozumieć dokumentację, która zawiera wszystkie dokumenty zgłoszeniowe, tj. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy i Formularz dotyczący osoby kierowanej na usługę rozwojową wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.