Bardzo ważne! Termin składania dokumentów rozliczeniowych

Operator PSF – Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.  – informuje, że zakończył nabory wniosków do Projektu „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim”.

W zawiązku z powyższym przypominamy, że zgodnie z § 7 ust. 13 Regulaminu naboru do projektu „Dokumenty rozliczeniowe muszą zostać złożone do Operatora niezwłocznie po zakończeniu danej usługi rozwojowej, tj. nie później niż do 17 dni od daty zakończenia przedmiotowej usługi”. Operator nie dokona płatności wobec wniosków złożonych po tym terminie (termin zakończenia projektu jest ustalony na dzień 30 listopada 2023 r.)