Ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych

Informujemy, że w związku z planowanym zakończeniem realizacji projektu pn. „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim” w dniu 31 maja 2022 r., ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych powinien przypadać na dzień 31 marca 2022 r., aby była możliwość ich późniejszego rozliczenia.