Wznowienie naboru do projektu w dniu 16.11.2021 r.

Informujemy, że w związku z uwolnieniem się środków Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. wznawia nabór w projekcie pn. „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim” (ARR2) w dniu 16.11.2021 r. od godz. 8.00.

Jednocześnie informujemy, że w związku z planowanym zakończeniem realizacji projektu w dniu 31 maja 2022 r., ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych powinien przypadać na dzień 31 marca 2022 r., aby była możliwość ich późniejszego rozliczenia.