Podstawowa lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 16.08.2022 r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed godz. 8.00 w dniu 16.08.2022 r.  i po godz. 15.00 w dniu naboru, nie zostały uwzględnione na liście. Lista nie zawiera również fiszek Przedsiębiorców, którzy złożyli więcej niż jedną fiszkę.

Zał. 16_Podstawowa lista fiszek_PSF3_nabór_2022.08.16

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni (2 dni) od dnia opublikowania przez Operatora podstawowej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji, tj. do dnia 19.08.2022 r. do godz. 15.00.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem bądź pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP (liczy się data dostarczenia dokumentów do Operatora):

  • Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Częstochowie, aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A (Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.),
  • Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5 (Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości),
  • Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Katowicach, 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103, bud. 8, segm. A, lok. 4 (Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.),
  • Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Żorach, 44-240 Żory, ul. Dworcowa 8 (Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.).

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu naboru do projektu:

  • za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do Operatora,
  • wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularzy i uzupełnienie własnoręcznych podpisów pod oświadczeniami znajdującymi się w poszczególnych formularzach;
  • poprzez kompletną dokumentację należy rozumieć dokumentację, która zawiera wszystkie dokumenty zgłoszeniowe, tj. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy i Formularz dotyczący osoby kierowanej na usługę rozwojową wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.