Ankieta dot. chęci podnoszenia kwalifikacji z własnej inicjatywy przez osoby dorosłe z terenu województwa śląskiego

Ankieta skierowana jest do osób dorosłych z terenu województwa śląskiego, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć podniesienia kwalifikacji.

Ankieta jest anonimowa. Jej celem jest zebranie informacji, które posłużą Operatorowi w przygotowaniu wniosku o dofinasowanie w ramach planowych naborów dot. usług rozwojowych

Ankieta